Veřejná zakázka: ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 12790
Systémové číslo: P23V00000419
Evidenční číslo zadavatele: 61823066
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-011521
Datum zahájení: 21.03.2023
Žádost o účast podat do: 13.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je vybudování traťové části systému ETCS L2 a zajištění servisu, údržby a rozvoje dodaného díla. Za účelem plnění veřejné zakázky budou na základě tohoto zadávacího řízení uzavřeny s jedním vybraným dodavatelem tři smlouvy, které budou společně pokrývat plnění celého předmětu této veřejné zakázky, a to:
• smlouva o dílo, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace a následné zhotovení díla „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“,
• smlouva o poskytování služeb zajištění údržby, servisu a rozvoje, týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají SW rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění smlouvy o dílo, na která se nevztahuje Smlouva o poskytování služeb pro provozní aplikaci,
• smlouva o údržbě, provozu a rozvoji provozní aplikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 318 640 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy