Public contract: ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.

Information on public contract

procurement procedure phase Examination of qualifications
Examination of qualifications is running.
DBID: 12790
System number: P23V00000419
Contracting authority registration number: 61823066
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-011521
Date of commence: 21.03.2023
Time limit for requests to participate: 13.02.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Účelem veřejné zakázky je vybudování traťové části systému ETCS L2 a zajištění servisu, údržby a rozvoje dodaného díla. Za účelem plnění veřejné zakázky budou na základě tohoto zadávacího řízení uzavřeny s jedním vybraným dodavatelem tři smlouvy, které budou společně pokrývat plnění celého předmětu této veřejné zakázky, a to:
• smlouva o dílo, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace a následné zhotovení díla „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“,
• smlouva o poskytování služeb zajištění údržby, servisu a rozvoje, týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají SW rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění smlouvy o dílo, na která se nevztahuje Smlouva o poskytování služeb pro provozní aplikaci,
• smlouva o údržbě, provozu a rozvoji provozní aplikace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: competitive procedure with negotiation commenced by information notice
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 12 318 640 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses