Contract: Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11826
System number: P22V00000667
Contracting authority registration number: 64022043
Date of commence: 04.08.2022
Tender submit to: 08.09.2022 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová“. Náplní prací je především výměna kolejnic včetně upevňovadel, výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK dle předpisu SŽDC S3/2 a oprava směrové a výškové polohy kolejnic.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance