Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová“. Náplní prací je především výměna kolejnic včetně upevňovadel, výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK dle předpisu SŽDC S3/2 a oprava směrové a výškové polohy kolejnic.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Ing. Jan Jirowetz
e-mail: orhkrzvz@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.08.2022 08:00
Datum zahájení: 04.08.2022 07:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: