Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová
Odesílatel Nikola Krumlová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 13:36:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Tímto uveřejňujeme doplnění a změnu ZD.

Termín podání nabídek se mění z původního 25. 8. 2022 na nový termín 30. 8. 2022 do 8:00 hod.


Přílohy
- 64022043 Vysvětlení, doplnění, změna č. 1 - podepsané.pdf (203.23 KB)