Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová
Odesílatel Nikola Krumlová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 08:44:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Tímto uveřejňujeme Vysvětlení ZD č. 2.


Přílohy
- 64022043 Vysvětlení, doplnění, změna č.2 - podepsané.pdf (194.27 KB)