Veřejná zakázka: Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11737
Systémové číslo: P22V00000578
Evidenční číslo zadavatele: 61822070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-025750
Datum zahájení: 01.07.2022
Nabídku podat do: 05.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět díla bude obsahovat tři samostatné dokumentace a to:
ŽST Nymburk vč. přeložky,
Traťový úsek Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo),
ŽST Lysá nad Labem vč. napojení tzv. Všejanské spojky
v rozsahu:
- zhotovení Dokumentací pro územní řízení, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat v územních řízení, získat pravomocná územní rozhodnutí a na jejich základě bylo možno zpracovat další stupně dokumentací;
- zpracování a podání žádostí o vydání územních rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání územních rozhodnutí, územních souhlasů nebo závazných stanovisek orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla);
- zpracování oznámení záměrů dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentací (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěry z procesů EIA budou zapracovány do DUR.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 115 950 170 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky