Veřejná zakázka: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1131
Systémové číslo: P17V00001122
Evidenční číslo zadavatele: 10882/2017-SŽDC-SSZ-VZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.03.2017
Nabídku podat do: 05.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“, zahrnující rekonstrukci stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice zajištěn není. Z hlediska náplně stavba obsahuje úpravy kolejiště v prostoru železniční stanice Poříčany. Konkrétně se jedná o úpravy železničního sdělovacího zařízení (rozhlasové zařízení, kamerový systém, informační systém, přeložky vytipovaných kabelů), silnoproudé technologie vč. DŘT, osazení výtahů, úpravy železničního svršku a spodku, rekonstrukci nástupišť vč. zvýšení nástupní hrany na 550 mm nad TK, prodloužení stávajícího podchodu, demontáž a opětovná montáž stožárového návěstidla, úpravy potrubního vedení (napojení odvodnění), realizaci přístupových chodníků, osazení drobné architektury (mobiliář žst., odpadkové koše, lavičky), rekonstrukci zastřešení nástupišť, osazení orientačního systému vč. osazení prvků pro osoby s omezenou schopností orientace. Dále se jedná o úpravu trakčního vedení, úpravu rozvodů nn, osvětlení nástupišť vč. přístupových cest a podchodu, úpravu dálkového ovládání úsekových odpojovačů a rovněž ukolejnění kovových konstrukcí.

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na stavební práce při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 zákona nezadává podle uvedeného zákona.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 139 326 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky