Zakázka: PS 13-23-10 Beroun Trafostanice 22/0,4 kV – navýšení příkonu v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10795
Systémové číslo: P21V00001843
Evidenční číslo zadavatele: 61821293
Datum zahájení: 12.10.2021
Nabídku podat do: 26.10.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PS 13-23-10 Beroun Trafostanice 22/0,4 kV – navýšení příkonu v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem zakázky je navýšení instalovaného příkonu stávající trafostanice TS1 v Berouně pro zajištění napájení technologického zařízení a nově rekonstruované výpravní budovy v ŽST.
Rozsah Díla:
- Návrh technického řešení (projednáný s OŘ Praha, O24 GŘ a SSZ)
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (DSP, PDPS) včetně notifikace autorizovanou osobou
- Stavební řízení
- Zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby
- Zhotovení stavby, rozšíření stávající trafostanice
- Doplnění DŘT + úpravu na ED Praha
- Uvedení stavby do provozu v rozsahu dle PS a SO
- Zajištění všech dokladů potřebných pro provoz a kolaudaci stavby
- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy