Contract: PS 13-23-10 Beroun Trafostanice 22/0,4 kV – navýšení příkonu v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 10795
System number: P21V00001843
Contracting authority registration number: 61821293
Date of commence: 12.10.2021
Tender submit to: 26.10.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: PS 13-23-10 Beroun Trafostanice 22/0,4 kV – navýšení příkonu v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Účelem zakázky je navýšení instalovaného příkonu stávající trafostanice TS1 v Berouně pro zajištění napájení technologického zařízení a nově rekonstruované výpravní budovy v ŽST.
Rozsah Díla:
- Návrh technického řešení (projednáný s OŘ Praha, O24 GŘ a SSZ)
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (DSP, PDPS) včetně notifikace autorizovanou osobou
- Stavební řízení
- Zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby
- Zhotovení stavby, rozšíření stávající trafostanice
- Doplnění DŘT + úpravu na ED Praha
- Uvedení stavby do provozu v rozsahu dle PS a SO
- Zajištění všech dokladů potřebných pro provoz a kolaudaci stavby
- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 12 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses