Veřejná zakázka: RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10536
Systémové číslo: P21V00001584
Evidenční číslo zadavatele: 61821292
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032162
Datum zahájení: 03.09.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Podřipsko. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Drážďany a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Ústí nad Labem.
/
The subject matter of the Competition consists in preparing the architecture and urban design for the future construction of a new HSR terminal Roudnice nad Labem, a Maintenance Depot and related structures that will constitute a part of the Podřipsko HSR section. The Terminal will serve as a transfer hub between the HSR Prague – Dresden and public transport and also as a P+R point for commuters to Prague and Ústí nad Labem.

Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí otevřené řízení jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je tvořena součtem předpokládané hodnoty Následné zakázky a výší soutěžních cen a odměn. Předpokládaná hodnota Následné zakázky je 23.000.000,- Kč bez DPH. Výše soutěžních cen a odměn činí 4.000.000,- Kč.

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy