Veřejná zakázka: Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001198
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 102
Systémové číslo: P17V00000093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222968
Počátek běhu lhůt: 02.07.2012
Nabídku podat do: 06.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o realizaci stavby Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice. Optimalizovaný úsek žst. Praha Bubeneč (včetně) - žst. Praha Holešovice (včetně) je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru (Berlín-) Děčín – Praha – Brno – Břeclav – (Wien / Bratislava), zařazeného do panevropské sítě TEN a do páteřní sítě TINA. Úsek je zařazen do evropského železničního systému a současně do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN). Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru st. hranice DB - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st. hranice ÖBB/ŽSR, a odbočnou větví pro IV. tranzitní koridor státní hranice DB - Děčín - Praha - Veselí n.L. - Horní Dvořiště/České Velenice - státní hranice ÖBB. Dle pomůcek GVD je úsek součástí tratí 526 Praha-Libeň – Praha-Bubeneč a 527 Praha Bubeneč – Děčín hl.n. V neposlední řadě je řešený úsek součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl.n. a Praha Masarykovo n. a cílové nákladní dopravy do žst. Praha Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy. Předmětný úsek je součástí dvoukolejné elektrizované (stejnosměrnou soustavou 3 kV) tratě Praha Libeň – Praha Bubeneč, která je z hlediska Zákona o drahách dráhou celostátní. Stavebně je úsek dlouhý 4,465 km (km 3,553-5,194=413,646-416,470). V současném stavu jsou v úseku dvě železniční stanice Praha Bubeneč a Praha Holešovice včetně odbočky Stromovka, kde se napojuje dvoukolejná trať směr Praha Masarykovo n. V úseku nejsou žádné železniční zastávky. Trať je zabezpečena čtyřznakým obousměrným AB, obě dopravny úseku mají zabezpečovací zařízení 3. kategorie, reléové - AŽD 71. Z pohledu území je stavba umístěna v obvodu městských částí Prahy 6 a Prahy 7 na katastrálních územích Bubeneč a Holešovice. V traťovém úseku Praha Bubeneč – Praha Holešovice prochází část trasy (cca 1,5 km) chráněnou lokalitou přírodní památky Pecka a Královská obora (Stromovka).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 088 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky