Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000079
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003302
Datum otevření: 23.01.2023
Datum zavedení: 20.04.2023 13:00
Datum ukončení: 31.12.2027 13:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup serverů , včetně příslušenství a operačního systému, a diskových polí včetně příslušenství. Dodavatel bude povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 400 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS