Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implementation
Dynamic purchasing system is being implemented. Contractors can submit requests to participate within a set deadline.

DPS system number: P23V00000079
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2023-003302
Time limit for requests to participate in DPS: 20.02.2023 11:00
Date of start: 23.01.2023
Date of termination: 31.12.2027 13:00

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023
 • Brief subject description:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup serverů , včetně příslušenství a operačního systému, a diskových polí včetně příslušenství. Dodavatel bude povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována.

Estimated value

 • Estimated value: 400 000 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS