Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění pozáruční servisní činnosti na staniční zabezpečovací zařízení SZZ-ETS, SZZ-ETB, traťová zabezpečovací zařízení ABB-88A v obvodu objednatele
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.08.1998 14.08.1998 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016