Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Soubor dvou staveb: 1) Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161 a 2) Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161, BOZP
not under the Act regime Awarded 03.02.2021 17.02.2021 10:30
Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R
not under the Act regime Awarded 03.02.2021 19.02.2021 10:30
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 – 2022 - SSZT Pz
not under the Act regime Evaluation 03.02.2021 24.02.2021 09:00
MapInfo Pro CZ – maintenance na 3 roky
not under the Act regime Evaluation 03.02.2021 11.02.2021 08:30
Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov
not under the Act regime Awarded 03.02.2021 19.02.2021 09:00
Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem
not under the Act regime Awarded 02.02.2021 17.02.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice
not under the Act regime Awarded 02.02.2021 24.02.2021 13:00
Rekonstrukce přejezdu P2331 v km 3,900 trati Louny – Rakovník a rekonstrukce PZS s doplněním závor
not under the Act regime Awarded 02.02.2021 22.02.2021 13:00
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy a specializovaná údržba speciálního hnacího vozidla MUV 71.1 – 011
not under the Act regime Awarded 02.02.2021 24.02.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021
not under the Act regime Awarded 01.02.2021 01.03.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdech P1926 a P1930 trati Žatec – Obrnice
not under the Act regime Awarded 01.02.2021 08.03.2021 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov
not under the Act regime Awarded 01.02.2021 11.02.2021 10:30
Oprava TV v žst. Holkov a TT Velešín
not under the Act regime Awarded 01.02.2021 11.02.2021 09:00
Poskytování stěhovacích služeb
not under the Act regime Awarded 29.01.2021 11.02.2021 09:00
Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice
not under the Act regime Awarded 29.01.2021 19.02.2021 08:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016