Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávky kolejnic - třída oceli R350 HT
above-the-threshold Awarding 07.10.2015 18.11.2015 13:00
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav-Pohled
above-the-threshold Awarded 02.10.2015 16.12.2015 09:00
Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
above-the-threshold Awarded 02.10.2015 15.12.2015 09:00
Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim
below-the-threshold Awarded 30.09.2015 19.11.2015 09:00
Dodávka zapouzdřené rozvodny 110 kV pro transformovnu (měnírnu SŽDC) Praha - ZAHRADNÍ MĚSTO
above-the-threshold Awarding 29.09.2015 23.11.2015 13:00
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování ŽDC a její provozuschopnosti, zajišťováním údržby, opravy, rozvoje, modernizace ŽDC…na období roku 2016
above-the-threshold Awarding 24.09.2015 11.11.2015 09:00
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
above-the-threshold Awarded 23.09.2015 02.12.2015 09:00
Jazykové kurzy pro zaměstnance státní organizace Správy železniční dopravní cesty
below-the-threshold Awarding 17.09.2015 06.10.2015 09:00
Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha
above-the-threshold Awarding 16.09.2015 04.11.2015 10:00
Dodávka kancelářského nábytku
above-the-threshold Awarded 07.09.2015 29.10.2015 10:00
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba
above-the-threshold Awarded 07.09.2015 12.11.2015 09:00
Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad
above-the-threshold Awarded 27.08.2015 04.11.2015 09:00
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice
above-the-threshold Awarded 26.08.2015 02.11.2015 09:00
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo)
above-the-threshold Awarded 14.08.2015 22.10.2015 09:00
Hygienické prostředky
above-the-threshold Awarded 14.08.2015 06.10.2015 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016