Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Modernizace ŽST Česká Lípa - ZL č. 1
small-scale public contract Awarded
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
small-scale public contract Awarded
Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova
small-scale public contract Awarded
Modernozace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly - ZL č. 6,18,20,27,28,29,30,36,38,41 a 47
below-the-threshold Awarded
Nakládka, odvoz, odstranění či využití nebezpečných odpadů 2012
above-the-threshold Awarded 19.03.2012 14:00
Nákup cisternového vozu
above-the-threshold Awarded
Nákup licencí a aktualizace software KROS
small-scale public contract Awarded
Nákup multifunkčních tiskáren
small-scale public contract Awarded
Nákup pneumatik pro HZS SŽDC
small-scale public contract Awarded
Nákup software IBM LOTUS DOMINO
above-the-threshold Awarded 08.08.2011 14:00
Nákup technické podpory a licencí antivirového produktu F-Secure
small-scale public contract Awarded
Nákup technické podpory antivirového produktu F-Secure
small-scale public contract Awarded
Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
small-scale public contract Awarded
Nákup technologie pro vytvoření zálohovacího centra GŘ SŽDC
small-scale public contract Awarded
Nákup výpočetní techniky
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016