Zakázka: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9816
Systémové číslo: P21V00000863
Evidenční číslo zadavatele: 61821114
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 09.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí“ jejímž cílem je elektrizace úseku trati Kadaň-Prunéřov – Kadaň za účelem provozování linky osobní dopravy Děčín – Ústí nad Labem – Kadaň Prunéřov - Kadaň v závislé trakci, v souladu s dopravní politikou Ústeckého kraje. Tohoto cíle bude dosaženo elektrizací úseku tratě Kadaň Prunéřov – Kadaň, rekonstrukce stávající zastávky Kadaň předměstí a přilehlého traťového úseku. Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku v zastávce a ŽST, mostu, výstavba nového nástupiště s výškou nad TK 550 mm včetně zajištění bezbariérového přístupu, vybudování nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, sdělovacího zařízení, trakčního vedení, nového informačního zařízení pro cestující a bude provedena nová kabelizace v celém úseku pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. Tato stavba umožní široké cestující veřejnosti cestovat z krajského města do Kadaně předměstí bez přestupu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 72 680 827,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 10 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením výběrového řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky