Veřejná zakázka: Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infastruktury

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 9660
Systémové číslo: P21V00000707
Evidenční číslo zadavatele: 80120426
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-014480
Datum zahájení: 23.04.2021
Žádost o účast podat do: 21.06.2021 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infastruktury
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení Díla (spočívajícího především ve vytvoření, dodání a Implementaci technologického komplexního analyticko-prezentačního nástroje a diagnostické integrační platformy pro expertní plánování a hospodaření správce železniční infrastruktury – ESMI a informačního systému centrální evidence prací – CEP) a poskytnutí dalších Plnění, které jsou výslovně uvedeny v Technické specifikaci (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
Zadavatel požaduje mimo provedení Díla (tedy především Implementace Systému), i služby následné podpory, provozu, údržby a rozvoje Systému, zejména Paušální služby, Služby rozvoje a související služby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 462 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy