Zakázka: Řevničov ON - oprava

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9537
Systémové číslo: P21V00000584
Evidenční číslo zadavatele: 64521053
Datum zahájení: 07.04.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Řevničov ON - oprava
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy, vnějšího pláště, vnitřních prostor pro dopravu, zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Řevničov. Součástí oprav je i oprava kanalizačních a vodovodních přípojek, oprava elektroinstalace vč. bleskosvodu a venkovního osvětlení, likvidace a odvod dešťových vod, osazení jímky odpadních vod, likvidace stávající ČOV a jímky veřejných WC, demolice suchých WC a skladu, úprava terénu po demolici, zabezpečení a oprava studny včetně výměny zařízení pro čerpání vody. V rámci zakázky bude dodán nový venkovní a vnitřní mobiliář vč. likvidace stávajícího.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy