Contract: Řevničov ON - oprava

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 9537
System number: P21V00000584
Contracting authority registration number: 64521053
Date of commence: 07.04.2021
Tender submit to: 19.04.2021 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Řevničov ON - oprava
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy, vnějšího pláště, vnitřních prostor pro dopravu, zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Řevničov. Součástí oprav je i oprava kanalizačních a vodovodních přípojek, oprava elektroinstalace vč. bleskosvodu a venkovního osvětlení, likvidace a odvod dešťových vod, osazení jímky odpadních vod, likvidace stávající ČOV a jímky veřejných WC, demolice suchých WC a skladu, úprava terénu po demolici, zabezpečení a oprava studny včetně výměny zařízení pro čerpání vody. V rámci zakázky bude dodán nový venkovní a vnitřní mobiliář vč. likvidace stávajícího.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses