Zakázka: České Budějovice nádražní budova – vymístění parovodu z budovy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9263
Systémové číslo: P21V00000315
Evidenční číslo zadavatele: 61821094
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 09.03.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: České Budějovice nádražní budova – vymístění parovodu z budovy
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „České Budějovice nádražní budova - vymístění parovodu z budovy“ včetně koordinačních činností, zejména s probíhající rekonstrukcí výpravní budovy.
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně projednání, a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného územního rozhodnutí.
Cílem Díla je vymístění trasy parovodu ze suterenu výpravní budovy do chodníku v přednádraží včetně provedení souvisejících činností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 13 985 009 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy