Veřejná zakázka: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8888
Systémové číslo: P20V00002497
Evidenční číslo zadavatele: 61820482
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045915
Datum zahájení: 21.12.2020
Nabídku podat do: 20.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba svým rozsahem řeší ucelenou část trati včetně výstavby technologického zařízení, které musí splňovat současnou platnou legislativu a jednotlivé požadavky pro možnost zapojení do systémů dálkového řízení a systémů ERTMS. Dokumentace stavby řeší úpravy v žst./výhybně Kyjice v km 55,206 – 55,740 (zejména demolici nástupiště se zastřešením a podchodu pro cestující) a rekonstrukci trati od km 56,342 do km 63,072. V tomto úseku bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků, výměnu trakčního vedení a další úpravy. V mezistaničním úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 1 602 097 930,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků