Veřejná zakázka: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8863
Systémové číslo: P20V00002472
Evidenční číslo zadavatele: 61820493
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046139
Datum zahájení: 23.12.2020
Nabídku podat do: 16.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“. V rámci stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, výměně nosné konstrukce mostu přes Labe z roku 1916, sanaci Děčínského tunelu z roku 1874, v jehož hloubené části dojde k výměně vrchní části klenby, obnově trakčního vedení, úpravě sdělovacího vedení a kabelizace zabezpečovacího zařízení vč. jejich úvazků a zřízení protihlukových zdí v úseku mezi ŽST Děčín východ a tunelem.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 1 199 440 251,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 25 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky