Veřejná zakázka: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8788
Systémové číslo: P20V00002397
Evidenční číslo zadavatele: 61720354
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-042882
Datum zahájení: 02.12.2020
Nabídku podat do: 29.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace a zdvoukolejnění celostátní tratě Pardubice – Hradec Králové, traťového úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, včetně rekonstrukce ŽST Pardubice- Rosice nad Labem. Trakce je stejnosměrná, trakční soustava o napětí 3 kV. Traťová třída zatížení je D4. V ŽST Pardubice- Rosice nad Labem je navrženo nové ostrovní nástupiště č.2. K němu bude vybudován nový bezbarierový přístup podchodem, který je prodloužením stávajícího městského podchodu pod silniční komunikací. Bude rekonstruována zastávka v Semtíně, nově bude bezbarierový přístup podchodem a dále vybudována nová zastávka Stéblová obec, berbariérový přístup z rekonstruovaného stávajícího přejezdu. Bude rekonstruován železniční svršek a spodek, včetně vybudování druhé koleje, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudá technologie a mostní konstrukce. Nově bude most přes Labe dvoukolejný.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, tj. nebude podepsána Rámcová smlouva o financování projektu v rámci OPD z rozpočtu SFDI, zajištění publicity stavby nebude zhotovitelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 187 794 326 Kč bez DPH
  Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši 1 150 000,- Kč (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytnutého materiálu činí 2 103 854 891,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele zahrnuta.

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky