Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace a zdvoukolejnění celostátní tratě Pardubice – Hradec Králové, traťového úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, včetně rekonstrukce ŽST Pardubice- Rosice nad Labem. Trakce je stejnosměrná, trakční soustava o napětí 3 kV. Traťová třída zatížení je D4. V ŽST Pardubice- Rosice nad Labem je navrženo nové ostrovní nástupiště č.2. K němu bude vybudován nový bezbarierový přístup podchodem, který je prodloužením stávajícího městského podchodu pod silniční komunikací. Bude rekonstruována zastávka v Semtíně, nově bude bezbarierový přístup podchodem a dále vybudována nová zastávka Stéblová obec, berbariérový přístup z rekonstruovaného stávajícího přejezdu. Bude rekonstruován železniční svršek a spodek, včetně vybudování druhé koleje, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudá technologie a mostní konstrukce. Nově bude most přes Labe dvoukolejný.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, tj. nebude podepsána Rámcová smlouva o financování projektu v rámci OPD z rozpočtu SFDI, zajištění publicity stavby nebude zhotovitelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Renáta Majerová
e-mail: Majerova@spravazeleznic.cz
tel: +420724932325
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.01.2021 10:00
Datum zahájení: 02.12.2020 13:53
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: