Veřejná zakázka: TERMINÁL PRAHA VÝCHOD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8133
Systémové číslo: P20V00001750
Evidenční číslo zadavatele: VRT01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031279
Datum zahájení: 07.09.2020
Nabídku podat do: 30.11.2020 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TERMINÁL PRAHA VÝCHOD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Brna.
Detailní popis Zadání a předmětu Soutěže je uveden v Zadání (P01). Řešené území je znázorněno v příloze P03 Soutěžních podmínek.
/
The subject-matter of the Competition consists in drawing up an architectural and urbanistic design for the purposes of future construction of a new railway terminal Prague East that will form a part of the first high-speed railway section in the Czech Republic. The Terminal will serve as a transfer hub between the HSR Prague - Brno and the HSR Prague - Hradec Králové and, at the same time, as a P+R point for Prague and Brno commuters.
A detailed description of the Competition specifications and subject-matter is given in the Competition Brief (annex P01). The concerned area is marked in annex P03 to the Competition Terms and Conditions.

Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí otevřené řízení jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je tvořena součtem předpokládané hodnoty Následné zakázky a výší soutěžních cen a odměn. Předpokládaná hodnota Následné zakázky je 15.000.000,- Kč bez DPH. Výše soutěžních cen a odměn činí 3.000.000,- Kč.

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy