Veřejná zakázka: Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7512
Systémové číslo: P20V00001130
Evidenční číslo zadavatele: 61720194
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020618
Datum zahájení: 15.06.2020
Nabídku podat do: 16.07.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby dle zadávacích podmínek.
Součástí plnění je:
-Zpracování Záměru projektu (ZP) v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
-Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH)
-Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 dle Směrnice MD ČR č. V- 2/2012
-Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definovaném ZTP
-Zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi ZP dle směrnice SŽDC č. 20
-Náklady budou oceněny dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP – aktualizace 2019
Součástí dokumentace bude i zhodnocení stávající geotechnických průzkumů (archivní a orientační) a po jeho vyhodnocení, bude ve spolupráci s O13 GŘ proveden návrh plánu podrobného průzkumu pro další stupeň PD.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky