Public contract: Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7512
System number: P20V00001130
Contracting authority registration number: 61720194
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-020618
Date of commence: 15.06.2020
Tender submit to: 16.07.2020 09:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby dle zadávacích podmínek.
Součástí plnění je:
-Zpracování Záměru projektu (ZP) v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
-Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH)
-Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 dle Směrnice MD ČR č. V- 2/2012
-Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definovaném ZTP
-Zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi ZP dle směrnice SŽDC č. 20
-Náklady budou oceněny dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP – aktualizace 2019
Součástí dokumentace bude i zhodnocení stávající geotechnických průzkumů (archivní a orientační) a po jeho vyhodnocení, bude ve spolupráci s O13 GŘ proveden návrh plánu podrobného průzkumu pro další stupeň PD.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 11 200 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance