Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice - Plzeň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002370
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 675
Systémové číslo: P17V00000666
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512351
Počátek běhu lhůt: 24.04.2015
Nabídku podat do: 02.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice - Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby „Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati České Budějovice - Plzeň“, charakter stavby – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Účelem veřejné zakázky je náhrada stávajícího přejezdového zařízení bez závor (PZS3SBI) na přejezdu P1148 v km 247,813 trati České Budějovice – Plzeň novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS se závorami, kategorie PZS 3ZBI.
Důvodem stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy. Přejezd P1148 v km 247,813 je v současnosti zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3SBI typu AŽD 71. Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného, se závorami, s pozitivním signálem, kategorie PZS 3ZBI. Vybudování nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení ovládaného automaticky jízdou vlaku umožní odstranění snížené traťové rychlosti, která je na úrovňových přejezdech zavedena vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům. Tím dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy. Stav železničního svršku na přejezdu je nevyhovující, proto bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce. Na nově navrženou konstrukci přejezdu navazuje konstrukce přechodu pro pěší.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 931 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky