Veřejná zakázka: Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002192
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 668
Systémové číslo: P17V00000659
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511861
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 23.06.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- výměna železničního svršku včetně štěrkového lože ve stávající ose koleje bez větších směrových a výškových posunů,
- opravy přejezdových vozovek a konstrukcí,
- opravy nástupišť v nz. Bystřička a na zast. Lidečko – ves,
- reprofilace zpevněných ploch a chodníků navazujících na nástupiště v železničních stanicích,
- opravy mostů a propustků s nevyhovujícím technickým stavem,
- uložení nových rozvodů nn pro napájení opraveného osvětlení v nz. Bystřička a na zast. Lidečko – ves a Lužná u Vsetína,
- úpravy trafostanic 22/0,4 kV v nz. Bystřička,
- oprava trakčního vedení v daných úsecích,
- úprava staničních, traťových a světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení odpovídající výměně výhybek, zvýšení rychlosti a technickému stavu,
- náhrady a přeložky kabelových rozvodů dotčených stavbou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 542 276 693 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy