Zakázka: Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6502
Systémové číslo: P20V00000123
Evidenční číslo zadavatele: 61820015
Datum zahájení: 29.01.2020
Nabídku podat do: 19.02.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rozsah díla „Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník“ je:
• zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Projektové dokumentace provedení stavby (PDPS);
• zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd);
• Zhotovení závěrových tabulek a jejich odsouhlasení se SŽDC s.o., TUDC.
• zpracování a podání žádosti o stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci;
• provádění Autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
• zhotovení stavby;
• zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 415 023 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky