Contract: Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6502
System number: P20V00000123
Contracting authority registration number: 61820015
Date of commence: 29.01.2020
Tender submit to: 19.02.2020 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Rozsah díla „Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny – Rakovník“ je:
• zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Projektové dokumentace provedení stavby (PDPS);
• zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd);
• Zhotovení závěrových tabulek a jejich odsouhlasení se SŽDC s.o., TUDC.
• zpracování a podání žádosti o stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci;
• provádění Autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
• zhotovení stavby;
• zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 9 415 023 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance