Veřejná zakázka: Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008987
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 596
Systémové číslo: P17V00000587
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404339
Počátek běhu lhůt: 22.12.2014
Nabídku podat do: 09.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci revitalizace bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, rekonstrukce nástupišť, železničních přejezdů včetně jejich nového zabezpečení, rekonstrukce železničních mostů a propustků. Dále bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení včetně osvětlení zastávek a železničních stanic. Součástí revitalizace je i rekonstrukce dosavadního železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Začátek stavby je situován do km 101,200 (výběh do žst. Frýdlant nad Ostravicí) a konec stavby v km 86,036 (výběh do žst. Frenštát pod Radhoštěm) V úsecích mezi začátkem a koncem kolejových úprav a začátkem a koncem stavby bude prováděna pouze pokládka sdělovacích a zabezpečovacích kabelů a úprava technologie ve stávajících výpravních budovách. Kolejové úpravy budou provedeny od km 100,546 (mimo žst. Frýdlant nad Ostravicí) do km 86,654 (mimo žst. Frenštát pod Radhoštěm) trati č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 838 348 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky