Zakázka: Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4748
Systémové číslo: P19V00001359
Evidenční číslo zadavatele: 61819109
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 13.06.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“. Jejím obsahem je stavba nové haly pro garážování speciálních drážních vozidel MUV 69. Nosná konstrukce bude založena na monolitických železobetonových patkách, které budou podepřeny mikropilotami. Železniční svršek bude uložen na monolitickou roznášecí železobetonovou desku nad kabelovodem, který není možné přeložit. Nosná konstrukce je kombinovaná z prefabrikovaných železobetonových sloupů a z ocelové svařované konstrukce. Stěny budou spojeny střešními nosníky z ocelových válcovaných profilů. Stavba obsahuje zřízení koleje uvnitř haly a před halou.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 11 956 898 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky