Veřejná zakázka: Peronizace ŽST Chodov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003723
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 433
Systémové číslo: P17V00000424
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490967
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 09.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Peronizace ŽST Chodov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby „Peronizace žst. Chodov“, jehož součástí bude rovněž autorský dozor a funkce koordinátora BOZP.

Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury pro dosažení vyšších
kvalitativních parametrů a celkové zvýšení atraktivity železniční dopravy. Jedná se tedy
jednoznačně o změnu dokončené a provozované liniové stavby dráhy.

Začátek stavby je v km 195,357 před karlovarským zhlaví žst. Chodov a konec stavby
je v km 197,701 v žst. Nové Sedlo. Stavba zahrnuje žst. Chodov, úsek jednokolejné spojky
mezi Chodovem a Novým Sedlem a žst. Nové Sedlo. Před začátek resp. za konec stavby
zasahují směrové a výškové úpravy kolejí, kabelové trasy, úpravy návěstidel a dalších
zařízení nutné pro napojení na současný stav. Směrem na Karlovy Vary se jedná o výběh
úpravy zabezpečovacího zařízení, vyvolané úpravou poloh návěstidel, až do km 192,950.
Směrem na Sokolov se jedná o výběh směrových a výškových úprav v kol. č. 4 v žst. Nové
Sedlo do km 198,471.
V žst. Chodov dojde k úpravě karlovarského zhlaví pro odbočení rychlostí 80 km/h,
resp. 100 km/h do stanice. Staniční kolejiště bude upraveno pro vytvoření prostoru pro
ostrovní nástupiště, které se umísťuje mezi koleje č. 1 a 2. Do nové polohy se umisťuje i
novorolské nástupiště. Novosedelské zhlaví bude upraveno pro rychlost 60 km/h. Ve stanici dojde v souvislosti s rušením koleje č. stáv. 2 ke zdopravnění koleje č. 4.
V žst. Chodov vzniknou nově dvě nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad
TK s bezbariérovým přístupem. Jedno vnější nástupiště délky 90 m pro novorolskou trať
s přístupem z přednádraží a jedno ostrovní nástupiště délky 250 m pro relaci Karlovy Vary –
Sokolov s mimoúrovňovým přístupem podchody. Pro zlepšení přístupu cestujících a zkrácení
jejich docházkové vzdálenosti jsou obě nástupiště vysunuty blíže centru na novosedelské zhlaví a přístupy jsou k nim zřízeny také z čela.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 675 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky