Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, žst. Protivín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001535
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 371
Systémové číslo: P17V00000362
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484780
Počátek běhu lhůt: 01.04.2014
Nabídku podat do: 27.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, žst. Protivín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Ve stávajícím stavu jsou přejezdy P1150 v km 250,568 trati České Budějovice – Plzeň a P474 v km 0,156 trati Protivín – Zdice, nacházejících se v obvodu ŽST Protivín zabezpečeny mechanickými závorami. Předmětem zakázky bude jejich náhrada novými světelnými zabezpečovacími zařízeními PZS se závorami kategorie PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed. 2. V rámci stavby bude zřízeno hlavní napájení pomocí nové elektrické přípojky.Místo stavby: železniční tratě České Budějovice-Plzeň a Protivín-Zdice,mezistaniční úseky Protivín-Ražice a Protivín-Putim.
Stavba je umístěna v Jihočeském kraji v katastrálním území Protivín.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 543 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy