Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120 - 35,300 trati Vsetín - Horní Lideč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002767
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 207
Systémové číslo: P17V00000198
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 354627
Počátek běhu lhůt: 22.05.2013
Nabídku podat do: 27.06.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120 - 35,300 trati Vsetín - Horní Lideč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaná rekonstrukce má za cíl zmodernizovat úsek stávající kolejové dráhy. Nalézá se na trati č. 280 Horní Lideč – Hranice na Moravě (trať 308 dle TTP a pomůcek JŘ, trať 280 dle knižního jízdního řádu pro cestující veřejnost), v mezistaničním úseku Vsetín – Valašská Polanka a týká se koleje č. 1 v km 34,120 – 35,345 tzn. délka úseku 1,225 km . Úsek se nachází v blízkosti obce Ústí. V současném stavu je traťová rychlost 80 km/h, trať je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV, traťová třída D4.
Po dokončení rekonstrukce traťová rychlost zůstane 80 km/h, navržené technické řešení však umožňuje výhledové zvýšení traťové rychlosti až na V = 85 km/h (v úseku km 34,120 - 34,700) a V = 95 km/h (v úseku km 34,700 – 35,330).Stavba zajistí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a zvýšení rychlosti dopravy.
Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty:PS01Úpravy zabezpečovacího zařízení,PS02 Přeložky a ochrany kabelů sdělovacího zařízení,SO01 Železniční svršek,SO02 Železniční spodek,SO 03 Úprava mostu v km 34,764,SO04 Úprava mostu v km 34,986,SO09 Individuální protihluková opatření,
SO05 Úprava trakčního vedení,SO06 Přeložka kabelu 6kV, SO07 Přeložka kabelů DOÚO,SO08 Ukolejnění kovových konstrukcí.Projektované kapacity stavby:Tvar železničního svršku-kolejnice 60 E2, pražce B91 S/1, pružné upevnění,Traťová rychlost po rekonstrukci-80 km/h ( návrhově na 85km/h),Sanace železničního spodku-1210 bm,Nová návěstidla-2 ks,Kabelizace-2685 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 041 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky