Zakázka: Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba (GEO)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1821
Systémové číslo: P18V00000410
Evidenční číslo zadavatele: 18539/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba (GEO)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ a to zejména následujících činností:

Vybraný účastník jako specializovaná součást stavebního dozoru objednatele stavby zajišťuje posuzování a kontrolu přípravy a realizace sanačních prací a opatření a jeho činnost je zaměřena na dodržování kvalitativních a kvantitativních parametrů dodávky a technologických postupů předepsaných v předmětu díla pro zhotovitele stavebních prací, případně na spolupráci při operativním posuzování odchylek od projektovaného řešení. Cílem a náplní činnosti geotechnického dozoru je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace včetně záruční doby, minimalizovat její finanční náklady.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 459 699 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955 190 00 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky