Contract: Modernizace trati Sudoměřice - Votice_TDS

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1772
System number: P18V00000361
Contracting authority registration number: 18319/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Date of commence: 04.06.2018
Tender submit to: 19.06.2018 10:15

Title, type and description of contract

 • Title: Modernizace trati Sudoměřice - Votice_TDS
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na služby při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Základní předpoklad činnosti podpory: všeobecná spolupráce a podpora TDS dle jeho požadavku, aktualizace údajů z projektové žádosti OPD2, kontrola oprávněnosti a správnosti faktur, určení způsobilosti popř. nezpůsobilosti jednotlivých položek, součinnost při projednávání změn, měsíční monitoring průběhu realizace (vč. finančního plnění), aktualizace SR a další činnosti nutné k splnění podmínek programu OPD2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávacích podmínkách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 8 977 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
4. patro, kancelář č. 414 (podatelna)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance