Zakázka: Modernizace trati Sudoměřice - Votice_TDS

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1772
Systémové číslo: P18V00000361
Evidenční číslo zadavatele: 18319/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 19.06.2018 10:15

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Sudoměřice - Votice_TDS
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na služby při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Základní předpoklad činnosti podpory: všeobecná spolupráce a podpora TDS dle jeho požadavku, aktualizace údajů z projektové žádosti OPD2, kontrola oprávněnosti a správnosti faktur, určení způsobilosti popř. nezpůsobilosti jednotlivých položek, součinnost při projednávání změn, měsíční monitoring průběhu realizace (vč. finančního plnění), aktualizace SR a další činnosti nutné k splnění podmínek programu OPD2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávacích podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 8 977 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
4. patro, kancelář č. 414 (podatelna)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky