Contract: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 14904
System number: P24V00000726
Contracting authority registration number: 63524089 - 63524090
Date of commence: 05.06.2024
Tender submit to: 26.06.2024 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků
 • Contract type: Works
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Údržba, opravy a odstraňování závad venkovních prvků zabezpečovacího zařízení za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.

Jedná se zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 89 978 550 Kč without VAT
  Předpokládaná hodnota bez vlastního materiálu zadavatele: 60 382 029 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vlastního materiálu: 29 596 521 Kč bez DPH.

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Lots of the contract

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses