Zakázka: Část 2 63524090 Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků – SSZT OLC

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14906
Jedná se o část zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 63524090 Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků – SSZT OLC
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Údržba, opravy a odstraňování závad venkovních prvků zabezpečovacího zařízení za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava/Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Olomouc.

Jedná se zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 59 984 018 Kč bez DPH
    Předpokládaná hodnoty bez vlastního materiálu zadavatele: 41 053 919 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vlastního materiálu: 18 930 099 Kč bez DPH.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky