Zakázka: ETCS Regional Liberec (mimo) - Hrádek nad Nisou (včetně)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 14900
Systémové číslo: P24V00000722
Evidenční číslo zadavatele: 61824090
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 16.07.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS Regional Liberec (mimo) - Hrádek nad Nisou (včetně)
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru.
c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby.
d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.
e) Zhotovení stavby, tj. výstavba a implementace vlakového zabezpečovacího systému ETCS L1 LS v traťovém úseku Liberec (mimo) – Hrádek nad Nisou (včetně).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 24 323 640 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy