Contract: ETCS Regional Liberec (mimo) - Hrádek nad Nisou (včetně)

Contract information

procurement procedure phase Evaluated
Actions leading to the award of a contract are underway.
DBID: 14900
System number: P24V00000722
Contracting authority registration number: 61824090
Date of commence: 27.05.2024
Tender submit to: 16.07.2024 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: ETCS Regional Liberec (mimo) - Hrádek nad Nisou (včetně)
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem zakázky je:
a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru.
c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby.
d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.
e) Zhotovení stavby, tj. výstavba a implementace vlakového zabezpečovacího systému ETCS L1 LS v traťovém úseku Liberec (mimo) – Hrádek nad Nisou (včetně).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 24 323 640 Kč without VAT

Place of performance

 • Liberecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses