Veřejná zakázka: Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14838
Systémové číslo: P24V00000660
Evidenční číslo zadavatele: 61823244
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022105
Datum zahájení: 14.05.2024
Nabídku podat do: 18.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky
a) Zhotovení Záměru projektu (dále jen „ZP“) pro stavbu „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“. Předmětem bude vypracování společného ZP pro obě části stavby, podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“).
b) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, pro část stavby „Přemístění konstrukcí“.
c) Zhotovení samostatné Projektové dokumentace pro společné povolení (dále také „DUSP“) pro část stavby „Přemístění konstrukcí“ (dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a SOD) v takovém rozsahu, aby dokumentaci bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi. Do dokumentace musí být zapracované požadavky a závěry procesu EIA (viz bod b) tohoto odstavce).
d) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru pro část stavby „Přemístění konstrukcí“ dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Součástí činnosti Zhotovitele je i součinnost při vydání příslušných rozhodnutí, a to až do nabytí jejich právní moci.
e) Zhotovení samostatné Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále také „DUSL“) v režimu BIM pro část stavby „Dopravní uzel Výtoň“ (dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. a SOD), v takovém rozsahu, aby dokumentaci bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle požadavků NSZ, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
f) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru pro část stavby „Dopravní uzel Výtoň“ dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Součástí činnosti Zhotovitele je i součinnost při vydání příslušných rozhodnutí, a to až do nabytí jejich právní moci.
g) Zpracování části stavby „Dopravní uzel Výtoň“ v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD, zejména přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy:
h) Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Zhotovení Aktualizace záměru projektu bude Zhotovitel realizovat až na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost neudělení pokynu realizovat toto plnění (tj. zhotovení Aktualizace záměru projektu) v případě, že nedojde k překročení předpokládaných investičních nákladů alespoň o 10 %. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 137 418 628 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy