Contract: Část 3 - 63524074 Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice

Information about lot

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 14828
This is the lot of a contract: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024

Title and subject description

  • Title: Část 3 - 63524074 Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice

Brief subject description:
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby prosté rekonstrukce s názvem stavby "Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice" u Oblastního ředitelství Ostrava s termínem zahájení v roce 2024.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné vypracování (vyhotovení) a podání oznámení o zahájení prací na staveništi , včetně jeho aktualizace a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizací.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně věcného i časového rozsahu je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.


Estimated value

  • n/a

Subject items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance