Veřejná zakázka: Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14059
Systémové číslo: P23V00001679
Evidenční číslo zadavatele: 64023110
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-054222
Datum zahájení: 27.11.2023
Nabídku podat do: 03.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Tanvald - Kořenov“.
Náplní prací je především oprava železničního spodku a svršku, opravy tunelů, mostů, propustků, nástupišť a dalších částí železniční infrastruktury.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 ZZVZ.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 466 744 459 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy