Public contract: Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 13983
System number: P23V00001603
Contracting authority registration number: 61823196
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-052696
Date of commence: 16.11.2023
Tender submit to: 18.12.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce interiéru a obálky výpravní budovy, dále rekonstrukce obálky přilehlé trafostanice, návrh nových zpevněných ploch a návrh sadových úprav.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 194 599 743 Kč without VAT
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku činí 187 806 928,- Kč (bez DPH).

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses